Sommaren 1993
Lasse, Uffe och Christer
Dalälven vid Gysinge
Läs mer
>>

Sommaren 1994
Lasse, Uffe och Christer
Med husvagn vid Stötens
fiskecamp
Fiske i Görälven och
Fuluälven
Läs mer
>>

Sommaren 1995
Lasse, Uffe och Christer
Särna camping i stuga Fiske
i Storfjätan, Storån, Grövlan
och Fulan
Läs mer
>>

1996
Inget fiske detta året

Sommaren 1997
Lasse, Uffe och Christer
Med husvagn vid Stötens
fiskecamp
Fiske i Görälven och
Fuluälven
Läs mer
>>

Sommaren 1998
Lasse, Uffe och Christer
Med husvagn vid Stötens
fiskecamp
Fiske i Görälven och
Fuluälven
Läs mer
>>

Sommaren 1999
Lasse, Uffe, Christer och
Magnus Med husvagn
vid Stötens fiskecamp
Fiske i Görälven och
Fuluälven
Läs mer
>>

Sommaren 2000
Lasse, Uffe och Magnus
Stuga i Foskros Fiske i
Foskan, Storån
och Grövlan
Läs mer
>>

Sommaren 2001
Lasse, Uffe,Christer, Magnus,
Nicke, Niklas, Johan och Tim
Stuga i Foskros Fiske i Storån
och Grövlan
Läs mer
>>

Sommaren 2002
Lasse, Christer, Nicke,
Christofer och Michal
Stuga i Foskros
Fiske i Storån och Grövlan
Läs mer
>>

Sommaren 2003
Lasse, Christer, Nicke,
Uffe och Lennart
Stuga i Foskros
Fiske i Storån och Grövlan
Läs mer
>>

Sommaren 2004
Lasse, Lennart, Uffe,
Nicke och Christer
Stuga i Foskros
Fiske i Storån och Grövlan
Läs mer
>>