GRUNDREGEL

Det finns alltid plats för en medlem i SFTG att deltaga i
aktiviteterna.

Om du vill följa med så skicka ett e-post till
sftg@sftg.se

Nya medlemar skall prövas samt godkännas av samtliga
tidigare medlemmar innan medlemsskap.


Huvudregler

-- HUVUDREGEL 1 --
Fisk för en fisk till alla

-- HUVUDREGEL 2 --
En SFTG:are dricker aldrig ensam

-- HUVUDREGEL 3 --
Det finns inget dåligt väder

-- HUVUDREGEL 4 --
Delge alltid de andra vilka flugor som fungerar

-- HUVUDREGEL 5 --
Tiden skall inte vara styrande vare sig för fiske eller mat

-- HUVUDREGEL 6 --
Inga sura miner i sällskap av andra SFTG:ar


Grader

YNGEL
Grad du innehar när du blivit invigd i SFTG

ÖRING eller HARR
Efter att du fångat din första ätbara fisk eller tagit upp minst
tre ej godkända, samt släppt tillbaka dessa

STORÖRING eller STORHARR
Efter tre år som ÖRING eller HARR samt efter fångande av
både ÖRING och HARR

GAMMELÖRING eller GAMMELHARR
Efter tre år som STORÖRING eller STORHARR

RÖDING
Efter nio år samt infångande av RÖDING


Organisation

Vem gör vad

Fixarfisk - Lasse
Lasse- fixarfisk

Beställer ev stuga, bokar campingplats samt ser
till att det fungerar i stort.

Instruktörsfisk - Uffe
Uffe-lärarfisk

Lär ut hur man fiskar och hur man använder sin
utrustning på bästa sätt.

1.Ceremonifisk - Christer
Christer-cermonifisk 1

Sköter om ceremonierna, invigning av nya
fiskar(e) - uppflyttning till högre grad -
start av fiskevecka m.m.

2.Ceremonifisk - Nicke
Nicke-cermonifisk 2

Är biträde till 1.Ceremonifisken vid ceremonierna,
invigning av nya fiskar(e) - uppflyttning till högre
grad - start av fiskevecka m.m.